Praktijkcase in Lichtervelde!

We starten met een experiment te Lichtervelde. Lees meer over het Klaverproject ondersteund door Loreco.

Volg het expirement hier.

Lokale en regeneratieve economieën

Het LoREco project wil de uitbouw en versterking van lokale regeneratieve economieën maximaal ondersteunen. LoREco zet dan ook maximaal in op volgende elementen op het lokale niveau:

  • Het verhogen van financiële zekerheid,
  • Het inzetten op ecologisch herstel,
  • Het herstellen van het lokale sociaal weefsel,
  • Het bieden van ademruimte voor persoonlijke ontwikkeling,
  • Het toevoegen van extra betekenislaag rond wat waardevol is.


Kernconcepten

Complementaire digitale munt

Lees meer
Gegarandeerd inkomen

Lees meer
Het LoREco economisch design

Lees meer
Duurzaamheid & Regenerativiteit

Lees meer